top of page

הכנס הראשון של מאמאצחיק

כאן יופיעו כל הפרטים על הכנס הכי מדהים שתוכלי להירשם אליו כולל שעות, מקום וכו׳ וכו׳. 

מתחת לחלק הזה בחלק הלבן יהיה התשלום דרך קארדקום שבשביליו אנחנו צריכות סקריפט מיוחד שאותו מקלים מהחברה.

חשוב לבצע תשלום מראש לכל האירועים וצריך לבדוק דרכם איך אפשר להנפיק כרטיסים שישלחו אונליין

 

 

bottom of page